Tết Unesco 16/2/2013

Như thường lệ, hàng năm Hội Người Việt Nam tại Pháp lại cùng với Hội Thanh Niên Việt Nam tại Pháp và Hội SVVN tại Pháp có tổ chức Tết tại Unesco.

Bạn sẽ có dịp gặp gỡ bạn bè, tham gia các gian hàng, xem văn nghệ,.... tại Tết Unesco. Thông tin cụ thể bạn có thể xem ở link dưới đây.

http://www.ugvf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=347%3Achng-trinh-tt-unesco-2013-&catid=74%3Athong-tin-tt-quy-t-2013&Itemid=69&lang=en
 

15h-1h sáng ngày 16/2/2013
Maison de l’UNESCO - 125 av de Suffren – Paris 7è
M° : Cambronne ou Ségur