Cấp thêm quốc tịch VN cho con lai Pháp - Việt dưới 16 tuổi

Trẻ em dưới 16 tuổi, có cha hoặc mẹ là công dân VN còn người kia là công dân nước ngoài (ví dụ : Pháp) có quyền xin cấp thêm quốc tịch VN (mặc dù đã có quốc tịch Pháp hoặc một nước khác).

Trẻ em dưới 16 tuổi, có cha hoặc mẹ là công dân VN còn người kia là công dân nước ngoài (ví dụ : Pháp) có quyền xin cấp thêm quốc tịch VN (mặc dù đã có quốc tịch Pháp hoặc một nước khác).
Thủ tục gồm 2 bước:
  1. Làm giấy khai sinh :
Cả cha và mẹ đến ĐSQ để cùng ký vào « Giấy thỏa thuận chọn quốc tịch VN cho con » (theo mẫu của ĐSQ) và nộp kèm theo các giấy tờ sau : Hộ chiếu hoặc Carte d’identité, Titre de séjour & Đăng ký kết hôn của cha mẹ, Giấy khai sinh của con (bản sao, kèm theo bản gốc để đối chiếu)
Trường hợp chỉ một trong hai người đến ĐSQ, cần có « Déclaration sur l’honneur » (theo mẫu của ĐSQ, có chữ ký của cả cha và mẹ cũng như chứng nhận của Mairie đối với những chữ ký này).
Cha hoặc mẹ ký vào sổ Đăng ký khai sinh cho con.
2. Làm hộ chiếu VN : sau khi được cấp Giấy khai sinh, có thể làm tiếp hộ chiếu VN như thủ tục vẫn áp dụng từ trước đến nay.
Thông tin này cùng các formulaires sẽ được đăng trên ambassade-vietnam.fr. Đối với những thanh thiếu niên gần tròn 16 tuổi, cần nhanh chóng làm thủ tục này nếu muốn có thêm quốc tịch VN.
 
--------------------------------------------------------------
M. TA Quoc Tuan
Premier Secrétaire
Ambassade de la R.S. du Vietnam en France
62, rue Boileau - 75016 PARIS
Tél. bureau : 01 44 14 64 32
Portable : 06 67 27 28 84
Website: ambassade-vietnam.fr