Titre de séjour mẫu mới từ 07/2011

Từ tháng 7 năm 2011, mẫu titre de séjour mới được đưa vào áp dụng trong tất cả các préfecture, titre mới có kích thước bằng thẻ ngân hàng.

Mẫu titre này có 2 mặt: Ở mặt trước, có 1 thành phần diện tử, lưu các thông tin về người mang titre, trước mắt thông tin này là 1 photo. Trái với titre cũ, mẫu mới có thêm 1 numéro de support phía trên bên phải, còn số hiệu étranger vẫn thường thấy sẽ có cả ở 2 mặt.

Thủ tục : khi giao titre cho étranger có thêm 1 bước kí attestation de délivrance. Khi nhận titre mới, étranger phải nộp 1 timbre giá trị 19€.

Theo http://www.immigration.gouv.fr