Carte 12-25 mở rộng 25-30

Ảnh của nguyenhaiyen

Nhân kỷ niệm 30 năm sinh nhật SNCF, SNCF thử nghiệm 1 chương trình mới, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2011
những người từ 25 đến 30 tuổi có thế đăng ký thể giảm giá 12-25.

Nhân kỷ niệm 30 năm sinh nhật SNCF, SNCF thử nghiệm 1 chương trình mới, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2011
những người từ 25 đến 30 tuổi (include) có thế đăng ký thể giảm giá 12-25. Số lượng thẻ có hạn (400 000), thời gian đăng ký
cũng có hạn. Khi đi làm thẻ các bạn cung cấp ảnh (loại ảnh thẻ), 49 euro, giấy chứng minh (ví dụ titre de sejour).
Các bạn có thể xem thêm thông tin ở đây :
http://www.12-25-sncf.com/encemoment/actus_promos/editionlimitee_carte12...