Thủ tục hành chính cần làm cho các bạn sinh viên mới đến Pháp

NNB xin cập nhật vài thông tin liên quan đến một số thủ tục hành chính.

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để được cấp Visa dài hạn tại Việt Nam, phía bên Pháp sẽ đưa cho bạn bản mẫu yêu cầu xin visa dài hạn do OFII chứng nhận và một tờ giấy hướng dẫn (le formulaire "demande d'attestation OFII" composté et une notice d'information)

Khi đặt chân đến Pháp, tại sân bay, hộ chiếu của bạn cần được Cơ quan hải quan đóng dấu.

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, kể từ ngày bạn đặt chân đến nước Pháp, bạn cần phải gửi theo đường bưu điện thư (Thư bảo đảm : lettre recommandée avec accusé de réception) yêu cầu kèm theo giấy đã nhận đến cơ quan OFII tại vùng mà bạn ở trên lãnh thổ Pháp.
(Tra cứu địa chỉ của cơ quan OFII tại vùng bạn ở tại

http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/o ... er_23.html

).

Mẫu « Yêu cầu chứng nhận của OFII » (Demande d’attestation OFII) đã được điền đày đủ phải được nộp cùng những bản photocopie của Hộ chiếu, Con dấu của Hải quan và Visa.

Đặc biệt là với bước này, ngay sau khi đến Pháp, bạn không cần phải đến tận Préfecture hay là cơ quan OFII để làm thủ tục.

Cơ quan OFII sẽ triệu tập bạn đến trong mọi trường hợp để có thể chứng nhận Visa và thực hiện những kì kiểm tra sức khỏe.

Bạn cần phải mang theo :

o Passport
o Giấy chứng nhận nơi ở tại Pháp ( Biên lai thuê nhà, Hợp đồng cho thuê, hóa đơn nước, gaz, điện hoặc hóa đơn điện thoại cố định mà điền tên là bạn, theo mẫu giấy chứng nhận thuê nhà)
o 1 ảnh chân dung, để đầu trần
o Giấy khám sức khỏe tại 1 cơ quan có lien kết với OFII ( nếu bạn đã trải qua kì kiểm tra sức khỏe)
o Tem OFII ( hoặc của ANAEM hoặc OMI) tương ứng với mức thuế cho lần đầu nhận thẻ cư trú. Mức thuế tính theo diện nhập cư xin visa dài hạn cho sinh viên là 55€- tem có thể được tìm thấy tại sở thu thuế, các kho bạc, bộ phận thuế của các cục cảnh sát hoặc tại một số quầy bán thuốc lá được cấp phép).

Trường hợp đặc biệt

Nếu bạn là sinh viên :

1.  Bạn cư trú tại thành phố có tên trong bảng, bạn có thể không cần phải gửi thư theo đường bưu điện và trong khoảng thời gian quy định mang bảng mẫu và những bản photo của hộ chiếu đến trụ sở tiếp nhận :

Thành phố : Paris
Thời gian : Từ 8/9/2009 đến 11/12/2009
Địa chỉ của trụ sở tiếp nhận : Cité Internationale universitaire de Paris 17, BD Jourdan Paris 14° Salle Harraucourt

Cơ quan OFII sẽ triệu tập bạn y như khi bạn gửi thư qua đường bưu điện.

2.Bạn đăng kí học tại 1 trường liên kết vs Préfecture và OFII theo diện nơi tập trung yêu cầu. Bạn sẽ không cần phải gửi theo đường bưu điện , bạn sẽ gửi cho nơi tiếp nhận sinh viên nước ngoài của trường bạn mẫu đơn yêu cầu « Chứng nhận OFII » và bản photo của Hộ chiếu (với visa).

Cơ quan này sẽ yêu cầu bạn, thông qua trường bạn đăng kí, y hệt với khi bạn gửi qua đường bưu điện.

Bạn nên hỏi tư vấn thông tin qua trường của bạn.

Mọi chi tiết cụ thể, xin tìm hiểu tại http://www.ofii.fr

Theo diendan.daugau.com ngày 02/08/2009