Từ 01/09/2011 mang trên 5.000 USD xuất nhập cảnh Việt Nam phải kê khai hải quan

Ảnh của nguyenhaiyen

Từ 1/9, lượng ngoại tệ tiền mặt tối đa mà cá nhân không phải khai báo khi ra vào cửa khẩu giảm 2.000 USD so với hiện nay.


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 15 về việc mang ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam của cá nhân khi xuất nhập cảnh. Theo đó, lượng ngoại tệ tối đa cá nhân được phép mang theo mà không phải khai báo giảm từ 7.000 USD xuống còn 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Đối với tiền đồng, mức giới hạn không thay đổi, ở mức 15 triệu đồng. Mức tiền này đã được giữ từ năm 2005 đến nay.

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt có giá trị bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD hoặc các ngoại tệ khác giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng phải khai báo hải quan.

Cá nhân xuất cảnh mang theo số ngoại tệ, tiền đồng vượt quy định hoặc vượt quá số mang vào khi nhập cảnh sẽ phải xuất trình cho hải quan giấy xác nhận của tổ chức tín dụng về việc mang ngoại tệ, tiền đồng ra nước ngoài. Trong trường hợp tương tự nhưng số tiền không vượt quá lần mang vào khai báo hải quan gần nhất, thì cá nhân không cần xuất trình giấy tờ xác nhận.

Thông tư mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành theo tinh thần kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với Thường trực Chính phủ về việc quản lý ngoại tệ hồi đầu tháng 4. Dự thảo thông tư đã được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến từ thời điểm đó đến nay.

(Bài trích trên http://ebank.vnexpress.net/ ngày 16/8/2011)