Chúng tôi là ai?

Những thành viên hiện giờ tham gia quản lý mailist và web NNB,  là những ai?

Có thành viên đã tham gia trong ban quản lý nnb-thongtin được hơn 7 năm, cũng có những bạn của hội sinh viên sang giúp đỡ được vài năm, cũng có những bạn mới tham gia sau khi ban quản trị viết thư nhờ sự giúp đỡ. Chính là  các bạn, khi đọc mail đã nhiệt tình tham gia giúp đỡ để trang web và mailist ngày càng phát triển hơn ^_^

Có người đã đi làm, có người đang làm these, có người đang làm master, cũng như có người còn đang đi học. Có bạn là dân xây dựng, có bạn IFI, có bạn đội Gió Lào, có bạn của VL9, có bạn của Chuối, có bạn của Đồng Hành,... . Chúng tôi là các bạn, đến từ khắp mọi nơi (có người còn đang ở tận bên Anh), hoạt động phi lợi nhuận, không bị chi phối bởi bất cứ tổ chức nào, vì một mục đích chung: đem tới thông tin nhiều nhất cho các bạn :).

Cụ thể hơn ư, đưa ra những cái tên vậy, đó có thể là những cái tên bạn đã từng nghe thấy ở đâu đó, có thể chính là người quen của bạn cũng không chừng, nhưng cũng có thể là người hoàn toàn xa lạ: Bùi Dũng, Đào Hà, Ngọc Hà, Thanh Hà, Hiền, Hiền IT, Hương, Nga, Lan Phương, Phượng, Tân, Quốc Thân, Yến.

Nếu các bạn muốn tham gia giúp đỡ chúng tôi, đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi: nnb@yahoogroups.com - Vì chúng tôi cũng chính là các bạn.

*******

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao